Teknisk data

Kenjonugnen   FU25                FU50 

Bredd            595   mm          760  mm

Höjd              1200 mm          1200 mm

Djup              800   mm          800  mm

Vikt               250 kg              300 kg

Isolering         rockwool           rockwool

Eldrag            s-märkt            s-märkt 

Volym            100 L               140 L

Effekt             25 kw               40 kw

Vedlängd        35 cm              50 cm