När man kommit så långt att man ska beställa en Kenjonugn.Så är det bra att ha följande uppgifter till hands.

Vilken typ av panna man har.

Mått på ask/oljeluckans öppning på pannan,Vi vill veta höjd + bredd samt höjd från golv till nedre kant på öppningen.

Står pannan på någon sockel,Om den gör det sticker den ut framför pannan och hur mycket.

Vid minsta fundering ring