FUNKTION 

Kenjonugnen är lika lätt att tända som en vanlig panna, men istället för att all ved antänds så brinner det bara i botten på Kenjonugnen.

Förbränningen sker inte med öppen låga utan med en kraftig glödbädd som förgasar veden.

I rökgaskanalen tillsätts sekundärluft som blandas med rökgaserna och antänds, resultatet blir en ren gaslåga in i din panna.

Den keramiska eldstaden gör det möjligt att komma upp i de temperaturer som krävs (1000-1300 C) för att åstadkomma denna så gott som fullständiga förbränning.

Man kan förenklat säga att Kenjonugnen fungerar som en oljebrännare.

Med hjälp av dragregulatorn håller Kenjonugnen den förinställda temperaturen.

Någon risk för överhettning av pannan föreligger inte.

Genom att Kenjonugnen har stort vedmagasin och sköter sig själv behöver du inte fylla på ved mer än 2 gånger /dygn. Du kan tryggt vara borta hela dagen, det är varmt när du kommer hem.

Din skorstenstemperatur kommer att ligga mellan 175-250 C jämfört med en 700 C i en gammal kombipanna. Därmed ingen risk för soteld och sotarn blir glad, han har sällan sett en sån ren skorsten.

Allt detta bäddar för att du får en bekväm och säker uppvärmning av ditt hus.