Behåll din gamla panna

Behåll din gamla panna, kan anslutas till alla pannor,vedpanna,oljepanna.kombipanna, beroende på panntyp kan i många fall effekten fördubblas. Att din panna är gammal spelar ingen roll, Kenjonugnen är till och med skonsammare än oljebrännaren.

Sparar ved

Halverar vedhanteringen och ger en avsevärd vedbesparing tack vare den höga verkningsgraden, klyvning av veden blir onödig. Kenjonugnen tar vedträn med en diameter på 25 cm rejäla bitar med andra ord.

Berikar fritiden

Sov i ro! Med Kenjonugnen räcker det att du lägger på morgon och kväll även vid sträng kyla. Då har du så mycket glöd i ugnen att du bara fyller på utan att tända.

Enkel installation

Du installerar själv ugnen på 30 minuter. Skjut Kenjonugnen till pannan, passa in anslutningen i askluckan eller i oljeluckan, koppla in dragregulatorn på panntermostaten, fixat och klart.

Miljövänligt

Hög förbränningstemperatur minimerar utsläppen till en bråkdel, detta gäller även askhanteringen. Tjärutsläppen är mindre än en cigarett.